Ryggplager

Viktig studie om ryggsmerter

Det har lenge vært kjent at langvarige ryggsmerter er forbundet med forskjellige former for psykiske plager. Nå har en ny, norsk studie gjort en kartlegging av dette.

Artikkelen har også blitt omtalt i DagBladet. Hovedforfatter er Silje Endresen Reme og den ble publisert i det anerkjente tidsskriftet European Journal of Pain. Artikkelens konklusjon er interessant og relevant:

”In a large population of CLBP patients, 31% fulfilled the criteria for at least one current psychiatric disorder when measured with a diagnostic interview. The diagnoses included a wide range of psychiatric disorders, with the most common being somatoform disorders (18%) and anxiety disorders (12%). The results imply that screening CLBP patients for psychiatric comorbidity in secondary care is important since psychopathology may have serious consequences for prognosis, outcome and health care utilization.” [1]

I denne sammenheng er det naturlig å trekke frem en ny artikkel av Moseley og Flor[2], som drøfter nettopp hvordan behandlingen av kronisk smerte kan rettes mot hvilke corticale forandringer som finner sted ved langvarige smertetilstander. Artikkelen er et glimrende stykke arbeid, som bør leses i sin helhet. En rask gjennomgang finnes dog via Todd Hargroves side BetterMovement.

En annen forfatter man ikke kommer utenom i denne sammenheng er Paul Hodges. Han har, interessant nok, flere publikasjoner med Moseley[3,4]. Disse er absolutt også verdt en titt, selv om en del har skjedd siden 2006, hvor den ene ble publisert[4]. Hodges sin spennende forskning på motorisk kontroll er virkelig verdt å kikke nærmere på. Jeg har tidligere kommentert en studie fra 2011 på bloggen, som omhandler hvilke endringer som finner sted i motor-cortex hos LBP pasienter. I denne artikkelen skriver forfatterne følgende:

”As our data show that such motor changes may be mediated by loss of discrete organization at the motor cortex, it could be argued that a goal of LBP rehabilitation, at least initially, should include motor training to restore cortical organization.» [5]

En grundig og god gjennomgang av tidligere teorier rundt motorisk kontroll, og en mengde ny forskning presenteres også i to nyere utgivelser fra samme forfatter[6,7]. I sistnevnte presenter Hodges en ny modell for å forklare hvordan smerte påvirker bevegelsesmønstre. Endringer av motorisk kontroll ved smertetilstander er en komplisert affære, som ikke følger noe strukturert mønster. Hodges sin gjennomgang er derfor et takknemlig materiale for klinikerne, da hanpresenterer nye teorier på en lettfattelig måte. De er i høyeste grad relevante, med mengder av kliniske implikasjoner.

Eller for å sitere Sigurd Mikkelsen:

”Det er veldig mye vi ikke vet. Men vi kan allikevel gjøre veldig mye med det vi allerede vet.”

REFERANSER

1. Reme S.E., Tangen T., Moe T., Eriksen H.R.: Prevalence of psychiatric disorders in sick listed chronic low back pain patients. Eur J Pain 2011;15(10): p. 1075-80.

2. Moseley G.L., Flor H.: Targeting Cortical Representations in the Treatment of Chronic Pain: A Review. Neurorehabil Neural Repair 2012.

3. MacDonald D., Moseley G.L., Hodges P.W.: Why do some patients keep hurting their back? Evidence of ongoing back muscle dysfunction during remission from recurrent back pain. Pain 2009;142(3): p. 183-8.

4. MacDonald D.A., Moseley G.L., Hodges P.W.: The lumbar multifidus: does the evidence support clinical beliefs? Man Ther 2006;11(4): p. 254-63.

5. Tsao H., Danneels L.A., Hodges P.W.: ISSLS prize winner: Smudging the motor brain in young adults with recurrent low back pain. Spine (Phila Pa 1976) 2011;36(21): p. 1721-7.

6. Hodges P.W.: Pain and motor control: From the laboratory to rehabilitation. J Electromyogr Kinesiol 2011;21(2): p. 220-8.

7. Hodges P.W., Tucker K.: Moving differently in pain: a new theory to explain the adaptation to pain. Pain 2011;152(3 Suppl): p. S90-8.