Lekeapparater

Lekeapparater og sikkerhet

På de fleste steder hvor barn ferdes store deler av dagen finner vi gjerne ett eller flere lekeapparater. Det gjelder i barnehagen, på skolen samt på lekeplasser rundt omkring eller andre steder hvor barn kan leke. Hjemme i hagen også, for den saks skyld. Det er dessverre ofte lett å glemme sikkerheten rundt slike apparater.

De ser så enkle ut og barna har det gøy, så hva er så farlig ved det? Forhåpentligvis ingenting, men dessverre skjer det ulykker og det er ofte i de tilfellene hvor man ikke har tenkt på sikkerheten. Det å ta vare på sikkerheten kan gjøres på en enkel måte samtidig med at lekeapparatene blir satt opp.

Lekeapparater

Kartlegg forholdene på forhånd

Før man investerer i lekeapparater så bør man kartlegge forholdene på den plassen der man skal sette opp apparatene. Sjekk hvilke krav som gjelder og hvilke forhold som kan være en risiko. Når et nytt apparat skal settes opp, så sparer man mye tid dersom man har litt kjennskap til reglene og bruker sunn fornuft. Da unngår dere å ende opp i situasjoner som kunne ha vært unngått med litt kartlegging på forhånd.

I henhold til offentlige lover og regler er det nødvendig å kunne dokumentere at man har tatt de forholdsreglene som er viktige ved oppsetting av et lekeapparat. Dette er for å sørge for at man har sikret området og selve lekeapparatet samt er klar over de eventuelle risikoer som kan være forbundet med lek på apparatet.

En annen ting man må være oppmerksom på er at det ikke forekommer hindringer eller stein i en sikkerhetssone rundt lekeapparatet. Denne skal være på minst 1,5 meter og jo høyere fallhøyden er fra lekeapparatet, desto større må denne sonen være.

Fallhøyde fra lekeapparatet

Nettopp fallhøyde er et viktig moment i forbindelse med de fleste lekeapparater. Uansett om det er en huske, en rutsjebane eller et klatrestativ, så må man vurdere hvor stor fallhøyden er på det aktuelle lekeapparatet.

Det er ikke kun fallhøyden som spiller inn, også en sikkerhetssone i lengderetningen er nødvendig når vi snakker om rutsjebaner og husker. Samtidig må man også sikre at apparatene ikke kommer inn i hverandres sikkerhetssoner, slik at det blir fare for en kollisjon.

Når man skal beregne fallhøyden er det vanlig å regne med det punktet som gir støtte til kroppen. Snakker vi for eksempel om en huske, så regnes fallhøyden fra setet og ned til bakken og er det snakk om et klatrestativ, så regner man med en fallhøyde fra det sted hvor barna holder seg fast. Uansett hvilket lekeapparat det er snakk om, så er det ikke tillatt med en større fallhøyde enn tre meter.

Tags: