Valutakurs

Valutakurs og privatøkonomi

Hva betyr valutakurs? Les her om hvordan valutakurser fungerer, og hvordan den påvirker din økonomi.

Hva er valutakurser?

Valutakursen er den verdien forskjellige lands valuta har i forhold til hverandre, altså hvor mye en valuta er verdt målt i en annen valuta. Ett eksempel er hvor mye norske kroner er verdt i euro, hvor valutakursen otte til en betyr at otte norske kroner er verdt en euro.

Valutakurser kan oppgis på to forskjellige måter,  som direkte valutakurs eller som indirekte valutakurs.

I Norge bruker man direkte valutakurs, hvor man bruker hjemmevaluta som prisvaluta, altså at man skal betale otte norske kroner for en euro. Indirekte valutakurs brukes noen steder, for eksempel i England, hvor hjemmevaluta brukes som enhetsvaluta, altså at man for ett britisk pund kan få to amerikanske dollar.

Ved bruk av direkte valuta, går vekslingstallet ned, når den norske kronen blir sterkere – eksemplvis kan eurokursen ligge på sju til en, og opp hvis den norske kronen blir svakere. Da kan valutakursen eksempelvis ligge på ni til en.  Du kan finne den aktuelle kursen på de fleste valutaer på Norges Banks nettside.

Hvordan styres valutakurser?

Valutakurser blir styrt av mange forskjellige parametre, hvor valutamarkedet, internasjonal handel og nasjonal markedsøkonomi med nasjonal BNP (bruttonasjonalprodukt), sysselsetting, rentenivå og toll og politisk regime blant annet kan påvirke valutakurser. Bak alt dette ligger mange økonomiske teorier og en god del børsspekulasjon. Valutakursen kan også påvirkes av landenes sentralbanker, som i Norge er Norges Bank. Dette skjer som oftest hvis en nasjonal valuta er i ferd med å falle faretruende i verdi, slik at det kan skade handelsbalansen og det indremarkedet i ett land.

Hvordan påvirker valutakursen min økonomi?

Man skal være veldig bra innsatt i økonomi, før handel med valutakurser betaler seg. Som privatperson kan man kanskje spekulere i å dra på ferie til et land, hvor kursen er lav i forhold til den norske krone, og man derfor har høyere kjøpekraft. Da kan ferien bli billigere, enn om man drar til et land, som står sterkt på valutamarkedet.

Likevel kan privatøkonomien din godt bli påvirket av valutakurser. Ved en svakere kronekurs kan lønnutviklingen bli lavere, altså at du ikke får like mye i lønnspålegg som ellers, og at sysselsettingen blir lavere. Om du er selvstendig næringsdrivende kan du få mindre i inntekt. På den positive siden faller renten som oftest også når valutakursen faller.

Kilder.: moneybanker.com, norges-bank.no, nettavisen.no

Tags: